๘๕ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2561

จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข มรรคผลนิพพาน
ก็ต้องอาศัยบุญ
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗