๘๘ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2561

อายุ วรรณะ ความสุข
กำลังกาย กำลังใจ
ความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณ
ล้วนอาศัยบุญ


๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗