๙๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2561

ยิ่งจน
ยิ่งต้องรีบทำทาน
ต้องรีบเป็นผู้ให้
จึงจะถูกหลักวิชชา

 

 

๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0012976845105489 Mins