สุกนี้ ไม่เป็นธรรม.

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2561

สุกนี้ ไม่เป็นธรรม.

  เกิดพร้อมกัน แก่ไม่พร้อมกัน ตายไม่พร้อมกัน...โดนกินก่อน 555

  คนเราและสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกัน เกิดบนโลกใบเดียวกัน เกิดวันเดียวกัน เวลาเดียวกัน มีความสมบูรณ์ ความพร่องของรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ กายใจ ความคิดสติปัญญา ฐานะ ลาภยศ สรรเสริญ สุขทุกข์ ไม่เท่ากัน...

   เพราะ อะไร ? เพราะ ผลของการกระทำ กรรมในอดีตที่มาลิขิตชีวิตในปัจจุบัน ทำมาไม่เหมือนกัน ทำมาไม่เท่ากัน...

  ประกอบเหตุอย่างไร ? ผลย่อมเป็นเช่นนั้น ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันมันอยู่ตรงนี้ !

สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.002272899945577 Mins