๑๖๓ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2561

ทำบุญแล้วต้องมีอธิษฐานบารมี
เป็นการตั้งเป้าหมายชีวิต
เอาพลังบุญไปเซตโปรแกรม
ให้ไปสู่เป้าหมายนั้น
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.011206114292145 Mins