๑๔๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2561

ยิ้มแย้มแจ่มใส
ประทับใจตลอดกาล
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖