๑๓๙ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2561

ยิ้มเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด
แต่ได้ผลมากที่สุด
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖