๑๓๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.001860765616099 Mins