๑๓๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2561

ยิ้ม...คือ...ทุกถ้อยคำ
ที่ส่งมาจากใจถึงใจ
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖