๘๓ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2561

ทำความดี
ไม่ต้องเขิน
ไม่ต้องอาย

ทุกกิจวัตรกิจกรรม
คือการฝึกตัวของเรา
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 Total Execution Time: 0.0015990853309631 Mins