๑๑๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2561

อย่าไปสังเกต
จ้องจับผิดใคร
อย่างนั้น...ไม่ดี
ไม่เกิดประโยชน์อะไร
มันหมดเวลาแล้ว
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0018800338109334 Mins