๑๓๑ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2561

ในการทำงาน
จงฝึกฝนให้ชำนาญ
ให้ดีที่สุด
๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐