๑๖๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2561

นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆ
เราจะมีกำลังใจ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗