บวชเณรฝรั่ง

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

บวชเณรฝรั่ง
 

       เณรฝรั่ง ชั่วบวชเณรเท่านั้นแหละ เป็นฝรั่งแท้ๆ ตั้งแต่ใจหยุดใจใสจนกระทั่งพระอรหัตนี้ หน้าตัก ๒๐ วานี้ ทำให้ได้ตลอด ทำให้คล่องแคล่ว พอบวชเป็นเณรสำเร็จแล้ว 

       ผู้เทศน์เป็นอุปัชฌาย์ บอกว่าให้ไปตามโยมผู้ชายมา ที่ตายไปแล้วจำได้ไม่ใช่หรือ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ตอบว่าจำได้ อุตส่าห์พยายามไปตาม ไปทูลพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมก็ไปทูล 

       แล้วก็ตอบว่ามาเกิดเป็นลูกสาวเขาเสียแล้ว เดี๋ยวนี้เป็นลูกสาวเขา อายุขนาดสัก ๑๐ ขวบได้ ลูกสาวของตัวเองนั่นแหละ พ่อของตัวมาเกิดเป็นลูกสาวของตัว 

       ท่าแก่จะประพฤติผิดในกาม จึงมาเกิดเป็นผู้หญิง ผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงต้องประพฤติผิดในกาม ถ้าไม่ผิดนะไม่เป็นผู้หญิงหรอก 

       ชั่วบวชเท่านั้น พระก็ดี เณรก็ดี ทำจริงเป็นกันทุกคนเท่านั้นแหละ  

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "มงคลคาถา"
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035928646723429 Mins