คนมีนัยน์ตา

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

คนมีนัยน์ตา
 

        ถ้าได้เขาถึงพุทธรัตนะแล้วอย่าปล่อยเป็นเด็ดขาด ใจขาดขาดไป ตายก็ตายไป ใจติดอยู่กับพุทธรัตนะนั่นแหละ เอาตัวรอดได้ละ สิ่งอื่นไม่มี ยิ่งกว่านั้นไม่มีหนา 

        เมื่อรู้หลักพระพุทธศาสนาเช่นนี้ละก็ ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเรียกว่า คนมีนัยน์ตา ไม่ใช่คนตาบอด แล้วก็ดูรัตนะไปเป็นด้วย รัตนะเป็นรัตนะสูงสุด สวิญญาณกรัตนะ อวิญญากรัตนะที่มีในไตรภพ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ ไม่มีสูงสุดเท่า 

        พุทธรัตนะนี้แหละเป็นรัตนะอันสูงสุดแท้ๆ แน่ในใจเช่นนี้แล้วละก็ อย่าให้ฟั่นเฟือนไปหนา อย่าให้ยักเยื้องแปรผัน  

        ถึงแม้ว่ากิเลสจะมายั่วปั่นสักเท่าใด ก็อย่าให้เป็นไป ต้องอยู่ในพุทธรัตนะให้ได้ ให้มั่นอยู่ในพุทธรัตนะให้ใสอยู่ร่ำไปให้ได้ นั่นแหละเอาตัวรอดได้ที่ได้มา ประสบพระพุทธศาสนา 

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "รัตนสูตร"
๒๖ เมษายน ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032462549209595 Mins