วัยวุฒิ ชาติวุฒิ คุณวุฒิ

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2561

วัยวุฒิ ชาติวุฒิ คุณวุฒิ
 

         ท่านผู้มีอายุมากมีอายุ  ๘๐-๙๐ อายุตั้งร้อย อายุมากเช่นนี้ เรียกว่า วัยวุฒิ เจริญโดยวัย ถึงอย่างไรก็ต้องได้รับการอภัยจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเสมอ

         ทางพุทธศาสนานั้นถือกันนัก ภิกษุผู้มีอายุมาก ตั้งแต่ ๓ พรรษาขึ้นไป ถือเป็นวัยวุฒิทีเดียว ล่วงล้ำกันไม่ได้ ผิดพระวินัยหลายข้อหลายกระทงทีเดียว

         ฝ่ายอุบาสก อุบาสิกาเช่นเดียวกันต้องประพฤติเช่นนั้นเหมือนกัน ตั้งอยู่ในความเคารพเช่นนั้นเหมือนกัน

         ถ้าว่าไม่ตั้งอยู่เช่นนั้น ติกันเป็นคนเสียหาย หญิงก็ดีเป็นคนเสียหาย ชายก็ดีเป็นคนเสียหาย ก้าวก่ายผู้ใหญ่ไม่ได้ส่วนที่หนึ่งนี้ เรียกว่าวัยวุฒิ ต้องเคารพผู้มีอายุมากกว่า

         ชาติวุฒิ เกิดในตระกูลสูง ในตระกูลกษัตริย์ ตระกูลเศรษฐีตระกูลคหบดี ตระกูลมหาศาล มีทาสมีบริวาร นั้นเรียกว่าชาติวุฒิชาติสูงกว่า ชาติต่ำกว่า ชาติที่ขายดอกไม้ ชาติที่ทำงานเทขยะมูลฝอยทำงานต่ำกว่านั้น เรียกว่าชาติต่ำกว่า ดังนี้เป็นต้น

         ต่ำก็ต่ำเป็นลำดับสูงก็สูงเป็นลำดับ ให้เคารพสึ่งกันและกันดังนั้น นั้นเรียกว่าชาติวุฒิ

         ต่ำก็ต่ำเป็นลำดับสูงก็สูงเป็นลำดับ ให้เคารพซึ่งกันและกันดังนั้น นั้นเรียกว่าชาติวุฒิ

         คุณวุฒิเล่าเคารพโดยธรรม ถึงจะเป็นเด็กเกิดใหม่ในวันนั้นหรือรู้จักเดียงสา หรือไม่รู้จักเดียงสาก็ตามเถอะ แต่ว่ามีคุณธรรมที่มั่นคง เรียกว่า คุณวุฒิ

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "อนุโมทนาคาถา"
๔ มกราคม ๒๔๙๘

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0064509352048238 Mins