๑๕๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2561

จงอย่าสิ้นหวัง
เมื่อเรายังใช้ความพยายาม
หรือศักยภาพในตัวเรา
ยังไม่เต็มที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0014766852060954 Mins