๑๕๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2561

จะสูญเสียอะไรก็เสียได้
แต่อย่าสูญเสียกำลังใจ
ในการทำความดี
ทำใจให้นิ่งสงบ พอใจสงบ
สติกับกำลังใจก็จะตามมา
ทำให้สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างนุ่มนวล

 Total Execution Time: 0.0010921835899353 Mins