๑๕๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2561

อะไรที่จะเป็นทางมาแห่งบุญ
และเพิ่มคุณธรรมในตัวของเรา
เป็นสิ่งที่เราควรกระทำ
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0017205476760864 Mins