๑๕๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2561

สิ่งที่คนเคยทำได้
เราเป็นคน
ก็ต้องทำได้
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕