๑๕๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2561

ถ้ามีหัวใจหยัดสู้
ก็ไปสู่เป้าหมายได้
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘