ภาพบุญปลื้มสุขสันต์อนันต์ค่า

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2562

ภาพบุญปลื้มสุขสันต์อนันต์ค่า
พลังศรัทธาสาธุชนคนใจใส
ผู้รักบุญรักธรรมะประทับใจ
มุ่งมั่นใฝ่หาญกล้าสร้างบารมี

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0013140161832174 Mins