นรก...ภพภูมิแห่งการเสวยผลบาป

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2562

นรก...ภพภูมิแห่งการเสวยผลบาป
นรก... เป็นที่เสวยผลแห่งบาป
          ที่กระทำ ไว้เมื่อตอนเป็นมนุษย์
นรก... เป็นสิ่งสากล
          ไม่ได้เป็นของชาติไหน ภาษาไหน หรือศาสนาไหน
          ไม่ใช่ของคริสต์ พุทธ มุสลิม หรือของความเชื่อใด
นรก... เป็นอีกโลกหนึ่ง สำหรับรองรับผู้ไปสู่ปรโลก
          ด้วยใจที่เศร้าหมอง เพราะบาปกรรมที่ทำไว้

นรก... แออัดไปด้วยอดีตมนุษย์ผู้กระทำ กรรมชั่ว
         ไม่ละเว้นแม้แต่อดีตผู้ยิ่งใหญ่ อดีตมหาเศรษฐี
นรก... ดินแดนแห่งความมืดมิด
          อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่ร้อน ทึม มืด
          ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน
          มีแต่เสียงร้องโหยหวนของสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลา
นรก... นายนิรยบาลบังเกิดขึ้นจากวิบากกรรมของสัตว์นรก
          พร้อมเครื่องทัณฑ์ทรมานที่หลากหลาย
          จนจินตนาการไปไม่ถึง
          ทั้งสัตว์นรกและนายนิรยบาล
          มีกายโตใหญ่เป็นภูเขาเลากา
          ขนาดลูกเล็กบ้าง ปานกลางบ้าง ใหญ่บ้าง

นรก... มีไฟอันร้อนแรง
          สามารถทำลายนัยน์ตาของผู้ยืนดูอยู่
          ที่ห่างออกไป ๑๐๐ โยชน์
          ก้อนหินน้อย ๆ ทิ้งลงไปในไฟปกติ
         ไฟเผาลนอยู่ตลอดวันไม่ย่อยยับ
          แต่ว่าหินก้อนโตเท่าปราสาท
          ทิ้งลงไปในไฟนรก ก็ย่อยยับไปในทันที
          แม้ดวงอาทิตย์ใส่ลงไปในไฟนรก
          ก็แวบละลายหายไปในทันที
นรก... ดินแดนอันน่าสะพรึงกลัว...
          ที่ไม่มีเวลาว่างเว้นต่อทัณฑ์ทรมาน
นรก... มีจริง ไปถึงได้ด้วยพุทธวิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00091456572214762 Mins