ความสุขที่หยุดได้ ในกลาง

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2562

     ความสุขที่หยุดได้

ในกลาง

เป็นสุขสุดตามทาง

พุทธเจ้า

สะอาดสงบสว่าง

พราวแผ้ว

หยุดนิ่งทุกค่ำเช้า

จักได้สุดธรรม

ตะวันธรรม