ท่านผู้รู้ภายในนิ่งสนิท

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2562

ท่านผู้รู้ภายในนิ่งสนิท

เว้นทำกิจเฉกมนุษย์ในสังสาร

กลั่นกายใจขุนพลกล้าพระนิพพาน

ให้เชี่ยวชาญในวิชชาธรรมกาย

หากคืนนี้ทำใจหยุดนิ่งเฉยเฉย

ไม่ละเลยซึ่งคำสอนคงเฉิดฉาย

พระนิพพานลงกลั่นแก้ก็ง่ายดาย

ลูกหญิงชายจะสมฝันกันทุกคน

ตะวันธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0075595339139303 Mins