วันคืนควรชื่นแล้ว ด้วยธรรม

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2562

วันคืนควรชื่นแล้ว

ด้วยธรรม

หากลูกหมั่นตอกย้ำ

ค่ำเช้า

นึกถึงแต่ถ้อยค่ำ 

ของพ่อ

ใจตรึกพระพุทธเจ้า

อย่างนี้ละเอียดใส

ตะวันธรรม

 

 Total Execution Time: 0.00077240069707235 Mins