หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๒๙) สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2562

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๒๙) 
สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต

 

    มีสาธุชนส่งคลิปที่นักการเมืองท่านหนึ่งได้พูดถึงปัญหาของประเทศว่าส่วนหนึ่งเกิดจากคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรม และเห็นว่าควรจะให้ยกเลิกการสอนในเรื่องนี้ เมื่ออาตมาได้ฟังจนจบก็ไม่ได้แปลกใจอะไร แต่สลดใจมากกว่าว่าไม่น่าเชื่อว่า เพียงแค่กึ่งพุทธกาล ยังมีคนคิดได้ขนาดนี้


     เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว วันที่อาตมาเข้าไปกราบลาหลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลวงพ่อได้เมตตาให้โอวาทไว้หลายเรื่อง และหนึ่งในนั้น อาตมาจำได้ดีว่า หลวงพ่อได้กำชับว่า 

       "...การที่เราจะไปเผยแผ่บ้านเขาเมืองเขา เราก็ต้องเอาสิ่งที่เขาขาดไปให้ หากมองในแง่ความเจริญด้านวัตถุแล้ว อย่างไรอเมริกาก็เจริญกว่าเรา หากเราไม่มีดีพอ เขาก็จะมองว่าพวกนี้มาทำอะไรในบ้านเมืองของเขา 

     ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องนำไปให้เขาคือ สัมมาทิฏฐิ หรือความคิดเห็นที่ถูกต้องร่องรอย เพราะนั่นคือ สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตทีเดียว การที่บ้านเมืองเขาเจริญ เพราะเขามีกฎ มีเกณฑ์ มีกฎหมาย ก็ต้องไปทำให้เขาเข้าใจว่า นอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว ยังมีกฎที่สำคัญที่ไม่รู้ไม่ได้ คือ กฎแห่งกรรมและกฎแห่งไตรลักษณ์ 

     ไปหาวิธีการให้เขาเข้าใจว่า พ่อแม่มีคุณอย่างไร ให้เขารู้ว่าทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว หากทำได้อย่างนี้ การไปเผยแผ่ของพวกท่านจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง..."


    อาตมาก็ได้แต่เป็นห่วงว่า หากมีคนคิดเห็นไปตามนักการเมืองท่านนั้น ต่อไปบ้านเมืองเราก็คงจะลุกเป็นไฟ คำว่า ให้อภัยก็คงไม่มีใครรู้จัก คิดจะทำความชั่วอย่างไร ก็ไม่สนใจ เพราะไม่กลัวว่าทำแล้วจะมีผลในภพชาติต่อไปอย่างไร ลูกก็คงไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ศิษย์เนรคุณก็คงจะเกลื่อนเต็มแผ่นดินอย่างแน่นอน

 

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ 
๒๐ มี.ค. ๖๒
http://anacaricamuni.blogspot.com

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0050852497418722 Mins