การเผยแผ่ ก็คือ การนำเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายไปให้ทั่ว ให้กว้างขวาง เพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้เห็นความจริงของชีวิต
...อ่านต่อ
มีวันหนึ่งในวงฉัน หลวงพ่อก็ได้เอ่ยปากถามว่า  "การเป็นผู้นำจะต้องรู้วิชาอะไร" 
...อ่านต่อ
พวกท่านต้องตระหนักว่า ในการอบรมครั้งนี้ ผู้ที่มาเข้าอบรมมาจากหลายถิ่นหลายที่ ความรู้ การศึกษา ก็ต่างกัน
...อ่านต่อ
ในการฝึกคนเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นในเบื้องต้นที่จะต้องมีการฝึกระบบหมู่ ต้องมีการฝึกแถวเพื่อทำให้ใช้เวลาน้อยในการรวมคน
...อ่านต่อ
หลวงพ่อทัตตชีโวมักจะพาเดินตรวจตามจุดอบรมต่าง ๆ ในวัด ท่านจะเข้าไปสอบถามทุกเรื่อง แม้กระทั่งเตรียมจาน ช้อน แก้ว เท่าไร
...อ่านต่อ
สมณะ แปลว่า ผู้สงบ คือ นอกจากจะสงบจากกิเลสแล้ว กริยา มารยาท ท่าทาง การวางเนื้อวางตัว ก็ต้องสงบเรียบร้อยด้วย
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราจะต้องนำไปให้เขาคือ สัมมาทิฏฐิ หรือความคิดเห็นที่ถูกต้องร่องรอย
...อ่านต่อ
ในชีวิตประจำวันของคน ตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน ความละเอียด ความหยาบ จะเป็นตัววัดคุณค่าของคน  
...อ่านต่อ
ปดูงานที่ไหนก็ให้เอาหลักสัปปายะ ๔ เข้าไปจับ คือ ดูเรื่องสถานที่  อาหาร  บุคคล ธรรมะ
...อ่านต่อ
ลองคิดดูสิ แม่ชีอาจารย์ท่านอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ แต่ประวัติของท่านน่าทึ่งมาก
...อ่านต่อ
องค์กรต่าง ๆ จะขยายงานได้ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นจะต้องเห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำอยู่
...อ่านต่อ
ขอให้ทุกคนตระหนักในพระคุณของหลวงพ่อธัมมชโยให้ดี ขอให้รู้ว่า กว่าพวกเอ็งจะเข้าวัดได้ ท่านต้องเปลืองบุญไปตามพวกเอ็งมา
...อ่านต่อ
ในทุกสังคมเราจะเห็นได้ว่า มีผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ หน้าที่ การงานโดยที่บางคนไม่ใช่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากความพร้อมในทุกสิ่ง
...อ่านต่อ
ระหว่างพระสูตรสองพระสูตรคือ สิงคาลกสูตรกับมงคลสูตร เราควรทำความศึกษาพระสูตรไหนก่อนหลัง
...อ่านต่อ
วิธีการสอนของครูที่ดีนั้นมิใช่เพียงแค่การสั่งสอน การแนะนำเท่านั้น แต่จะต้องเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างให้กับศิษย์ได้
...อ่านต่อ
อย่างไรว่าตามกัน ตามธรรมะวินัย คือ จะทำอะไรก็ตามจะเอาธรรมะ เอาวินัย เป็นตัวตั้ง
...อ่านต่อ
การเผยแผ่ มันมีนัยยะอยู่สองเรื่อง เผย คือ การเปิดออก การทำให้เห็น
...อ่านต่อ
หลวงพ่อทั้งสองให้นโยบายในการทำงานอย่างชัดเจนว่า ต้องยึดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
หากใครที่ติดตามข่าวคราวจากโซเชียลต่าง ๆ ก็คงจะได้เห็นมีบุคคลบางท่านที่ได้อ้างตัวว่าเป็นอดีตศิษย์วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ใจของคนพาลนั้น คิดได้อยู่อย่างเดียวคือ คิดชั่ว เนื่องจากมีใจที่ขุ่นมัว มืดดำ อยู่ตลอดเวลา จึงคิดไปว่า ใจของคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกับใจของตน
...อ่านต่อ
เบื้องต้นจะเริ่มด้วยการหลงตัวเอง มองคนรอบข้างแล้วเกิดการเปรียบเทียบ เริ่มต้นที่ ไอ้รุ่นน้องพวกนี้ ไม่เห็นจะมีใครเจ๋งเท่าเรา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร