สมณะ แปลว่า ผู้สงบ คือ นอกจากจะสงบจากกิเลสแล้ว กริยา มารยาท ท่าทาง การวางเนื้อวางตัว ก็ต้องสงบเรียบร้อยด้วย
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราจะต้องนำไปให้เขาคือ สัมมาทิฏฐิ หรือความคิดเห็นที่ถูกต้องร่องรอย
...อ่านต่อ
ในชีวิตประจำวันของคน ตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน ความละเอียด ความหยาบ จะเป็นตัววัดคุณค่าของคน  
...อ่านต่อ
ปดูงานที่ไหนก็ให้เอาหลักสัปปายะ ๔ เข้าไปจับ คือ ดูเรื่องสถานที่  อาหาร  บุคคล ธรรมะ
...อ่านต่อ
ลองคิดดูสิ แม่ชีอาจารย์ท่านอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ แต่ประวัติของท่านน่าทึ่งมาก
...อ่านต่อ
องค์กรต่าง ๆ จะขยายงานได้ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นจะต้องเห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำอยู่
...อ่านต่อ
ขอให้ทุกคนตระหนักในพระคุณของหลวงพ่อธัมมชโยให้ดี ขอให้รู้ว่า กว่าพวกเอ็งจะเข้าวัดได้ ท่านต้องเปลืองบุญไปตามพวกเอ็งมา
...อ่านต่อ
ในทุกสังคมเราจะเห็นได้ว่า มีผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ หน้าที่ การงานโดยที่บางคนไม่ใช่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากความพร้อมในทุกสิ่ง
...อ่านต่อ
ระหว่างพระสูตรสองพระสูตรคือ สิงคาลกสูตรกับมงคลสูตร เราควรทำความศึกษาพระสูตรไหนก่อนหลัง
...อ่านต่อ
วิธีการสอนของครูที่ดีนั้นมิใช่เพียงแค่การสั่งสอน การแนะนำเท่านั้น แต่จะต้องเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างให้กับศิษย์ได้
...อ่านต่อ
อย่างไรว่าตามกัน ตามธรรมะวินัย คือ จะทำอะไรก็ตามจะเอาธรรมะ เอาวินัย เป็นตัวตั้ง
...อ่านต่อ
การเผยแผ่ มันมีนัยยะอยู่สองเรื่อง เผย คือ การเปิดออก การทำให้เห็น
...อ่านต่อ
หลวงพ่อทั้งสองให้นโยบายในการทำงานอย่างชัดเจนว่า ต้องยึดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
หากใครที่ติดตามข่าวคราวจากโซเชียลต่าง ๆ ก็คงจะได้เห็นมีบุคคลบางท่านที่ได้อ้างตัวว่าเป็นอดีตศิษย์วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ใจของคนพาลนั้น คิดได้อยู่อย่างเดียวคือ คิดชั่ว เนื่องจากมีใจที่ขุ่นมัว มืดดำ อยู่ตลอดเวลา จึงคิดไปว่า ใจของคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกับใจของตน
...อ่านต่อ
เบื้องต้นจะเริ่มด้วยการหลงตัวเอง มองคนรอบข้างแล้วเกิดการเปรียบเทียบ เริ่มต้นที่ ไอ้รุ่นน้องพวกนี้ ไม่เห็นจะมีใครเจ๋งเท่าเรา
...อ่านต่อ
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ อยู่ที่การที่ท่านทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งเข้าถึงวิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
หากเจอปัญหาอะไร อย่าคิดหนีปัญหา อย่าให้ปัญหานั้นมาทำให้เราจนตรอก ตั้งสติให้ดี แล้วพิจารณาดู
...อ่านต่อ
UG5 นี่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยหล่ะ คุณยายจึงย้ำนักย้ำหนา ในเรื่องสะอาดและระเบียบ
...อ่านต่อ
สิงคาลกสูตร เป็นพระสูตรที่บ่งบอกว่าการจะเป็นคนดีจะต้องมีความรับผิดชอบ
...อ่านต่อ
หลวงพ่อมีเหตุผลอะไรหรือไม่ ที่มักจะเอาเรื่องราวที่หลวงพ่อเจอะเจอด้วยตนเอง มาเล่า มาบรรยาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร