หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๑๘)  สร้างบารมีต้องไม่ก่อเวร

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2561

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๑๘) 
สร้างบารมีต้องไม่ก่อเวร


        เมื่อวันก่อนมีสาธุชนได้ส่งข้อความมาถึงอาตมาพร้อมกับส่งเอกสารประกอบเป็นข้อความที่มีการกระจายไปทั่ว โดยมีเนื้อหามุ่งโจมตีพระผู้ใหญ่ในวัด สาธุชนท่านนั้นได้ถามอาตมาว่า มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร ?


  

        อาตมาไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่ได้ให้ข้อคิดว่า ตั้งแต่เราสร้างวัดมา หลวงพ่อทั้งสองให้นโยบายในการทำงานอย่างชัดเจนว่า ต้องยึดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเดินตามโอวาทปาฏิโมกข์ในประเด็นที่ว่า “อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ทำร้ายใคร” 


        ตลอดเวลาในการขยายงานพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงระมัดระวังที่สุด ไม่ให้ไปกระทบกับใคร ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แม้ว่าบางครั้งจะถูกโจมตีหรือถูกใส่ร้ายจากผู้ไม่ปรารถนาดีบ้าง จากผู้ที่เข้าใจผิดบ้าง เราก็ไม่เคยตอบโต้ เพราะตระหนักในคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่เคยบอกลูก ๆ ไว้ว่า

       "ปัญหาในพระพุทธศาสนาไม่สามารถแก้ไขด้วยความรุนแรงได้เพราะจะกลายเป็นว่าทำลายพระพุทธศาสนาเอง     ใครก็ตามแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงผู้นั้นเองคือผู้ทำลายเครดิตของพระพุทธศาสนา   การต่อสู้มีวิธีเดียวคือความสงบ แล้วต้องชนะด้วย คือต้องฝึกหยุด ฝึกนิ่งในทุกสถานการณ์..." 

         ในท้ายที่สุดหลวงพ่อยังได้ตอกย้ำว่า​ “อย่าไปสร้างศัตรู อย่าไปก่อเวรกับใคร เพราะเส้นทางในการสร้างบารมี มันยังต้องเจอะเจอกัน วิบากกรรมจะทำให้การสร้างบารมีไม่ราบรื่น”


        ก็ขอถือโอกาส ฝากคำสอนของหลวงพ่อให้สาธุชนทุกท่านได้นำไปเป็นข้อคิด ข้อปฏิบัติ เมื่อยามเกิดปัญหา จะได้มีแนวทางที่ถูกต้อง ที่จะไม่ก่อเวรต่อไป 

 

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ 
๒๒ ส.ค. ๖๑ 
http://anacaricamuni.blogspot.com

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027095564206441 Mins