เอาจริงหยุดนิ่งให้ ตลอดเทียว

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2562

เอาจริงหยุดนิ่งให้

ตลอดเทียว

ทิ้งทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว

หยุดสู้

หยุดนิ่งสักประเดี๋ยว

ชาญเชี่ยว

จักเกิดญาณทัสสนะรู้

หมดทิ้งโคตรมาร

ตะวันธรรม