สุกรกับโคสองพี่น้อง

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2562

นิทานก่อนนอน
เรื่อง สุกรกับโคสองพี่น้อง
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสี  มีตระกูลหนึ่งในหมู่บ้านในพระนครนั้น เขาเลี้ยงโคทำงานสองตัวพี่น้อง โคผู้พี่ชื่อ มหาโลหิต  ส่วนโคผู้น้องชื่อว่า จุลลโลหิต. 
ตระกูลนั้น มีนางกุมาริกาคนหนึ่งกำลังเจริญวัย. ตระกูลอื่นได้มาขอนางกุมาริกานั้น. 
ครั้งนั้นตระกูลนั้นปรึกษากันว่า ในกาลวิวาหมงคลสมควรมีแกงอ่อม จึงปรนเปรอสุกรชื่อว่าสาลุกะด้วย ข้าวยาคูและภัตอย่างดี. ให้สาลุกสุกรนั้นนอนอยู่ใต้เตียง. 
อยู่มาวันหนึ่งโคจุลลโลหิตกล่าวกะพี่ชายว่า พี่พวกเราทำการงานในตระกูลนี้ ตระกูล
นี้อาศัยพวกเราเลี้ยงชีวิต ก็แหละ เมื่อเป็นอย่างนั้น มนุษย์เหล่านี้ให้แต่หญ้าและฟางแก่พวกเรา แต่เลี้ยงดูสุกรตัวนี้ด้วยข้าวยาคูและภัตอย่างดี ทั้งให้นอนใต้เตียงด้วย สุกรตัวนี้จักทำอะไรแก่คนเหล่านี้.
โคมหาโลหิตกล่าวว่า พ่อ เจ้าจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย อย่าห่วงใย จงเคี้ยวกินแกลบปนฟางนี้ที่ตนได้แล้วเถิด นี้เป็นเครื่องหมายให้รู้ถึงความเป็นผู้มีอายุยืนยาว  เจ้าอย่าปรารถนาข้าวยาคูและภัตของสุกรตัวนี้เลย  ก็ในวันวิวาหมงคลของนางกุมาริกานี้ เขาประสงค์จะทำสุกรตัวนี้ให้เป็นแกงอ่อม จึงเลี้ยงสุกรตัวนี้ด้วยข้าวยาคูและภัตอย่างดี เพื่อขุนเนื้อให้เป็นกล้าม อีก ๒-๓ วัน เจ้าจะเห็นสุกรตัวนั้นถูกเขาฉุดลากออกจากใต้เตียง ถูกทุบด้วยสากตะลุมพุก แล้วสับให้เป็นชิ้นๆ  กระทำให้เป็นอาหาร สำหรับเลี้ยงแขก 
ต่อมาสองสามวันเท่านั้น เมื่อแขกในงานวิวาหมงคลพากันมาแล้ว เจ้าของงานทั้งหลายได้ฆ่าสาลุกสุกรทำเป็นแกงอ่อมเลี้ยงแขก.
 โคทั้งสองเห็นความวิบัตินั้นของสาลุกสุกรนั้น จึงปรึกษากันว่า แกลบเท่านั้น
เป็นของประเสริฐสำหรับพวกเรา. 

จบเรื่อง สุกรกับโคสองพี่น้อง

ประเด็นน่าสนใจ
    เขาเลี้ยงสุกร เพื่อหวังเนื้อ เลี้ยงโคหวังใช้แรงงาน ทำอะไรล้วนหวังผล ทำความดีไม่หวังผล เป็นไปได้อย่างไร ทำความดีย่อมหวังผล แต่ผลที่หวังนั้นแตกต่างกัน บางคนหวังลาภ ยศ ชื่อเสียง เงินทอง ผลงาน หวังให้ผู้อื่นทำดีตอบ บางคนหวังเพียงไม่ถูกตำหนิติเตียน หรืออย่างน้อยก็หวังเพียงความสบายใจที่ได้ทำ กระทั่งทำความดีเพื่อหวังผลคือบุญ หากทำความดีแล้วไม่ได้ผลอะไร อีกทั้งทำแล้วก่อให้เกิดทุกข์ตามมา จะทำเพื่ออะไร ฉะนั้น ทำความดีจะหวังผลสิ่งใดก็ตาม ทำแล้วไม่เดือดร้อนตนเอง ไม่เดือดร้อนผู้อื่น ก็ทำไปเถิด 
    อยู่ร่วมกันด้วยผลประโยชน์ ต้องมีผลประโยชน์จึงจะอยู่ร่วมกันได้ ประโยชน์ของสุกรคือเนื้อ ประโยชน์ของโคคือแรงงาน หากไม่ให้ประโยชน์ เขาจะเลี้ยงเพื่ออะไร คำว่าผลประโยชน์  หมายเอาตั้งแต่ ลาภ  ชื่อเสียง เกียรติยศ ทรัพย์สินเงินทอง ผลงาน ความสุข ความสบายใจ รวมทั้งบุญด้วย นี่คือผลประโยชน์ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน หรือทำงานร่วมกัน คำว่าผลประโยชน์อาจถูกมองในแง่ลบไปบ้าง แต่หากใช้คำว่า ประโยชน์เกื้อกูล อาจเป็นแง่บวกมากกว่า อยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เราได้เขาได้ ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจ หากเราได้ เขาไม่ได้ หรือเขาได้เราไม่ได้ ก็อยู่ร่วมกันทำงานด้วยกันลำบาก กระทั่งอาจเกิดความขัดแย้งกันได้ ที่สำคัญเมื่ออยู่ร่วมกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในปัจจุบัน คือ มีความสุขในชาตินี้  ผลประโยชน์ในอนาคต คือภพชาติเบื้องหน้าไม่ตกไปสู่อบาย  ผลประโยชน์ในที่สุด คือเข้าสู่พระนิพพาน  นั่นจึงเป็นการอยู่ร่วมกันที่เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริง

Cr.ขุนพลสวรรค์
พบกันใหม่โอกาสหน้า
ราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรัย

 

 Total Execution Time: 0.0078353007634481 Mins