พิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนา มหารัตนรังสีสีหบัญชร หน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติ(STAINED GLASS) ชุดที่ 3

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2562

พิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนา มหารัตนรังสีสีหบัญชร

หน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติ(STAINED GLASS) ชุดที่ 3
"บานพระพุทธเจ้าเปิดโลก บานพระพุทธเจ้าแผ่พระฉัพพรรณรังสี"
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี

มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายนิวคลาสเซิล ประเทศอังกฤษ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012502670288086 Mins