สวดมนต์เจริญภาวนา

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2562

สวดมนต์เจริญภาวนา
คือมรรคา..สันติสุข
แนวทางบรรเทาทุกข์
ใสบริสุทธิ์“พุทธะ”ธรรมฯ
๑๘ กันยาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0022750655810038 Mins