คนเขลา  ชอบเทิดทูนอำนาจ

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2562

คนเขลา  ชอบเทิดทูนอำนาจ

คนฉลาด  ชอบเทิดทูนคุณธรรม

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0047001640001933 Mins