เรื่องสีวลีสามเณร

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2562

เรื่องสามเณรสีวลี

               สามเณรสีวลีเจริญด้วยลาภสักการะ เพราะในอดีตชาติได้ถวายน้ำผึ้งสดเเด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระวิปัสสีเเละหมู่สงฆ์ด้วยผลบุญที่ได้ถวายทานเเก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ด้วยความเคารพเลื่อมใส ส่งผลให้สามเณรสีวลีเป็นที่รักของมนุษย์เเละเทวดา ทั้งหลาย ไม่ว่าจะไปอยู่ในเเห่งหนตำบลใด ในป่า ในบ้าน ในน้ำ หรือบนบก  ก็จะมีทั้งมนุษย์เเละเทวดานำลาภสักการะมาถวายมิได้ขาดตกบกพร่อง

 

คราวใดที่่หมู่สงฆ์จะต้องผ่านไปยังถิ่นกันดาร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมักจะมีพระดำรัส(สั่ง) ให้พาสามเณร    สีวลีไปด้วยเสมอ เพราะจะช่วยให้พระภิกษุทั้งหลายไม่ขัดสนเรื่องข้าวปลาอาหารเเละปัจจัยสี่่

 

พระสีวลีกุมารเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา พระราชธิดา (ลูกสาว) ของพระเจ้ากรุงโกลิยะ อยู่ในครรภ์มารดายาวนาน 7 ปี 7 เดือน 7 วัน เพราะเคยทำบาปกรรมในชาติหนึ่งที่ไปล้อมเมืองศัตรู เป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ทำให้คนจำนวนมากเดือดร้อน

 

อย่างไรก็ตามด้วยอำนาจเเห่งบุญที่สีวลีกุมาร ได้เคยถวายน้ำผึ้งสดไว้ ก็ส่งผลทำให้มีผู้นำเครื่องสักการะมาถวายพระมารดาขณะตั้งครรภ์ทุกเช้าเย็นมิได้ขาด

 

สามเณรสีวลีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะบรรพชาในช่วงที่จรดใบมีดปลงผมเสร็จพอดี.

 Total Execution Time: 0.0092670996983846 Mins