เรื่องราหุลสามเณร

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2562

ราหุลสามเณร


           สามเณรราหุล เป็นโอรส (ลูกชาย) ของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบวชเมื่อ อายุ 7 ขวบ  เเละเป็นสามเณรรูปเเรกในพระพุทธศาสนา บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เมื่ออายุได้ 20 ปี

 

           สาเหตุที่่ท่านบวชเพราะทรงตรัสขอพระราชสมบัติจากพระราชบิดา เเต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสมบัติที่ประเสริฐที่สุดที่ควรให้เเก่ลูก คือ อริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าโลกียทรัพย์ หรือทรัพย์สินเงินทอง จึงทรงตรัสให้ราหุลออกบวช

 

            เมื่อบวชเเล้วสามเณรก็เป็นผู้ว่าง่ายอยู่ง่าย ไม่ถือตนว่าเป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเเละมีความเคาพในพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง

 

           สามเณรราหุลมีนิสัยรักในการใฝ่ศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านได้กอบทรายเต็มกำมือเเล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า...

"ขอให้ได้ฟังคำเเนะนำสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเเละพระอุปัชฌาย์

ให้ได้มากเท่ากับเม็ดทรายในกำมือ"

ด้วยเหตุนี้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระราหุลว่า เป็นเอตทัคคะ(ผู้ประเสริฐสุด) ในทางด้านผู้คงเเก่เรียนใฝ่ศึกษา.

 Total Execution Time: 0.005109182993571 Mins