เรื่องจุนทะสามเณร  

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2562

เรื่องจุนทะสามเณร  
ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา

 

จุนทะสามเณรเป็นน้องชาย 1 ใน 7 ของพระสารีบุตร  ผู้เป็นอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรผู้เป็นพี่ชาย โดยมีพระอานนท์เป็นพระอุปัชฌาย์ (พระผู้บวชให้)

 

เมื่อบวชเเล้วก็บำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนา ไม่นานนักก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ตอนอายุ 7 ขวบพร้อมคุณวิเศษ มักอาสาเเสดงปาฎิหาริย์เเทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ประวัติสำคัญของจุนทสามเณร เช่น ได้เป็นพุทธอุปัฎฐาก คือ ผู้ปรนนิบัติรับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เเม้เมื่อพระพุทธองค์ทรงโปรดให้พระอานนท์เป็นพุทธอุปัฎฐากประจำเเล้ว  ในบางคราวก็ทรงโปรดให้พระจุนทะถวายการรับใช้ เช่น

 

เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารเเล้ว (กำหนดวันตายไว้ล่วงหน้า) เสด็จไปที่เมืองกุสินารา ระหว่างทางผ่านเเม่กกุธานที ทรงโปรดให้พระจุนทะปูผ้าให้เอนกายบรรทม (หลับ) ณ ริมเเม่น้ำนั้น

 

เป็นผู้มีส่วนเริ่มสังคายนาในพระพุทธศาสนา เนื่องจากจุนทสามเณรได้เล่าเรื่องความเเตกเเยกที่เกิดในลัทธิอื่นให้เเก่พระอานนท์ เเละพระสารีบุตรฟัง จึงเกิดความคิดให้มีการรวบรวมพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นหมวดหมู่ขึ้น เรียกว่า "สังคายนา"  เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ยาวนาน.

 Total Execution Time: 0.002068030834198 Mins