เรื่องทัพพะสามเณร

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2562

เรื่องทัพพะสามเณร

          สามเณรทัพพะ บวชเเละได้บรรลุอรหัตผลตั้งเเต่อายุ 7 ขวบ เป็นสามเณรรูปเเรกที่สำเร็จพระอรหันต์เเละเป็นภิกษุรูปเเรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชเเละยกให้ท่านเป็นภิกษุทั้งที่อายุไม่ครบ 20 ปี

 

เพราะทรงเห็นว่า มีความสามารถไม่เเพ้ผู้ใหญ่ มีความชำนาญเป็นพิเศษในการจัดที่อยู่ถวายพระ จนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านไวัในตำเเหน่งเอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะ

 

ด้วยอานุภาพของพระอรหันต์
สามเณรน้อยทัพพะสามารถทำนิ้วมือของตัวเอง
ให้มีเเสงดุจดั่งเเท่งเทียนส่องสว่างในเวลาค่ำคืน
เพื่อนำทางเเก่พระอาคันตุกะไปสู่ที่พักได้สะดวก

 

สามเณรทัพพะเป็นเชื้อสายกษัตริย์ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัลลราช เเห่งเเคว้นมัลละ สาเหตุที่ออกบวชเพระได้ทอดพระเนตรเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเเล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงได้กราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา.

 Total Execution Time: 0.0012714982032776 Mins