เรื่องสังกิจจสามเณร

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2562

เรื่องสังกิจจสามเณร

      สังกิจจสามเณร บวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระ  ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยวัย 7 ขวบ ในขณะปลงผมบวช 

 

ท่านเพียงรูปเดียวเป็นที่พึ่งเเก่พระภิกษุ 30 รูป  ในป่าให้รอดพ้นความตายจากโจรป่า เเละยังสร้างความศรัทธาให้กับโจร 500  ได้บวชในพระพุทธศาสนา

 

เนื่องจากพวกโจร 500 ไม่สามารถใช้ดาบฟันคอสามเณรได้  เกิดปาฎิหาริย์ดาบงอพับ  ทำให้หมู่โจรเกิดความเลื่อมใสขอบวชกับสามเณร

 

ในที่สุดหมู่โจรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เมื่อได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

 Total Execution Time: 0.0035108685493469 Mins