เรื่องสามเณรสานุ

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2562

เรื่องสามเณรสานุ

          สามเณรสานุ เเม้จะยังเยาว์ก็สามารถเเสดงธรรมเทศนาได้เเกล้วกล้า เเละไพเราะเกินตัว เทศนาทุกครั้งจะมีเทวดา ยักษ์ เเละอมนุษย์มาฟังด้วยเสมอ 

 

ท่านจึงเป็นที่เคารพของอมนุษย์เเละเทวดาจำนวนมาก ได้มียักษิณี(คือยักษ์ผู้หญิง) ตนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นมารดาในอดีตชาติของสามเณร มาฟังธรรมเทศนาของสามเณรอยู่เป็นประจำ 

 

ต่อมาวันหนึ่งสามเณรสานุเติบใหญ่ คิดจะลาสิกขา (สึก) ออกไปใช้ชีวิตฆราวาส ทำให้นางยักษิณีตนนั้นขัดขวางไม่ให้สึก เข้าสิงร่างสามเณรสานุ ทำให้สามเณรสานุล้มทั้งยืนตาเหลือกน้ำลายฟูมปาก ดิ้นไปดิ้นมา

เเล้วกล่าวว่า

 

"ยักษ์จะไม่รังเเกผู้รักษาศีลประพฤติพรหมจรรย์ หากสามเณรรู้สึกตัวเมื่อไร ขอสามเณรอย่าได้ทำบาปในที่ลับหรือที่เเจ้งเเละอย่าคิดสึกเด็ดขาด หากคิดจะทำหรือกำลังทำก็ตาม เเม้นเหาะได้ดังนกก็มิอาจหนีพ้นจากทุกข์ได้เลย" เมื่อกล่าวจบก็ออกจากร่างสามเณรไป

 

ส่วนโยมมารดาของสานุสามเณรผู้เป็นมนุษย์ก็พูดให้สติว่า "การคิดสึกออกจากเพศพรหมจรรย์ก็เปรียบ

เหมือนกลับอยากจะตกลงไปในกองเถ้าที่ร้อนอีก" สานุสามเณรคิดได้เเละรู้สึกสลดใจสังเวชใจ จึงขอบวชอุทิศชีวิต

 

ต่อมาพระภิกษุสานุได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาทำให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านได้เป็นกำลังสำคัญยิ่งของกองทัพธรรม เป็นพระธรรมกถึกผู้เชี่ยวชาญเทศนาธรรม มีชื่อเสียงเลื่องลือกระฉ่อน ตราบจนกระทั่งปรินิพพานเมื่ออายุได้ 120 ปี.

 Total Execution Time: 0.01114649772644 Mins