พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๘๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2562

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๘๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ
เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0030254681905111 Mins