พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๘ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๓ วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง  จังหวัดยะลา

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2562

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๘
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๓
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง  จังหวัดยะลา

 Total Execution Time: 0.0042296171188354 Mins