“ชีวิต”

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2563

“ชีวิต”

ภาพนี้ลึกซึ้งมาก

☑️ เมื่อคุณมีเงินมาก..
คุณจะรู้สึกอยู่สูงจนมองไม่เห็นใคร

☑️ เมื่อคุณมีความรู้แต่ไม่มีเงิน..
คุณจะมองตัวเองต้อยต่ำ

☑️ เมื่อคุณมีความรู้และมีเงินด้วย..
คุณจะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน

☑️ แต่ถ้าคุณไม่มีเงินแถมไม่มีความรู้ด้วย..
คุณจะไม่เห็นอะไรเลยเช่นกัน 

Cr: ชาญมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017251014709473 Mins