วันนี้เป็นวันครูเเห่งชาติ  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันเด็กเเห่งชาติ  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
...อ่านต่อ
 วันปีใหม่ในสายตา ของนักปฏิบัติธรรมจะมองว่า อายุของเราเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ บารมี อะไรที่ยังพร่องอยู่ก็จะเร่งสร้างให้เต็มที่ 
...อ่านต่อ
ในเวลาจบเทศนา เทวดาทั้งหลายฟังทางแห่งความเสื่อมทั้งหลายแล้ว ตั้งใจมั่นโดยแยบคาย สมควรแก่ความสังเวชที่เกิดขึ้นบรรลุโสดาปัตติผล
...อ่านต่อ
พระสารีบุตร เดิมชื่อ อุปติสสะ เป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์ มารดาชื่อสารี บิดาเป็นประธานของหมู่บ้านอุปติสสคาม ใกล้เมืองราชคฤห์ บิดามารดามีฐานะร่ำรวย
...อ่านต่อ
ที่มาของภิกษุณีเกิดจากพระนางปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นน้องของพระนางสิริมหามายา พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเอง หลังเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติได้ 7 วัน
...อ่านต่อ
อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้ บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเอง และคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของ พระพุทธศาสนาไปทุกชาติ 
...อ่านต่อ
กรณีที่บุคคลจำนวนมากมาเจอกัน แล้วประสบภัยพร้อมๆ กัน เพราะพวกเขามีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมาก่อน 2 แบบ คือ “เคยร่วมกันทำกรรมนั้นมา”
...อ่านต่อ
อารมณ์ชั่ววูบ คือ เมื่ออารมณ์อยู่เหนือเหตุผล เราจึงทำอะไรลงไปโดยไม่ทันยั้งคิด พอเกิดอารมณ์ชั่ววูบ เหตุร้ายต่างๆ ก็มักจะตามมา
...อ่านต่อ
 “ดิจิทัลดีท็อกซ์” เป็นศัพท์ใหม่ที่ถูกคิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขนาดที่ว่าพจนานุกรมอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) ได้บรรจุศัพท์คำว่า “ดิจิทัลดีท็อกซ์” ลงในพจนานุกรมฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว
...อ่านต่อ
เราลองมาดูคุณสมบัติของความเชื่อมั่นในตนเองที่แท้จริงก่อนว่า คุณสมบัติของผู้ที่เชื่อมั่นในตนเองที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
มีหลายเรื่องราวด้วยกันที่ทุกคนในโลกนี้ต้องประสบพบเจอ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย แต่เราจะจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร โดยไม่ให้มีอารมณ์ร้ายๆ เกิดขึ้น จนทำให้คนรอบข้างถอยหนี
...อ่านต่อ
การที่ได้บวชในช่วงสั้นๆ เป็นครั้งคราว ถือว่าเป็นการบวชชั่วคราว หากตั้งใจประพฤติปฎิบัติอย่างเคร่งครัดเเล้ว ย่อมได้อานิสงส์ดังนี้
...อ่านต่อ
 นอกจากญี่ปุ่นจะมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศแล้ว สาเหตุที่ทำให้ญี่ปุ่นพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วยังมีอีกหลายประการ
...อ่านต่อ
 เราคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า " เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว" ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากจุดเล็ก ๆ แต่กลับส่งผลสะเทือนในวงกว้าง
...อ่านต่อ
เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2535 เครื่องบินโดยสารของการบินไทยเที่ยวบิน TG301 ได้บินจากกรุงเทพๆ ไปยังกรุงกาฏมัณฑุ ประเทศเนปาล ขณะใกล้จะถึงที่หมายได้ประสบกับภาวะอากาศแปรปรวนอย่างหนัก
...อ่านต่อ
การกลับชาติมาเกิด หรือตายแล้วไม่สูญ เป็นเรื่องที่มีผู้คนสงสัยและพยายามแสวงหาคำตอบกันมานาน ดังเช่นในสมัยพุทธกาล พระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าปายาสิ ผู้ครองเมืองเสตัพยะ
...อ่านต่อ
ชื่นใจ จังเลยจ้ะ สวดกันทุกวันกันไปเลย เวลาสวดนี่นะ อย่าลืมเอาใจอยู่ในกลาง เเล้วก็ประหนึ่งว่าเราเข้าเฝ้า
...อ่านต่อ
ชายเเมนๆ ทั้งหลายควรรีบบวชตั้งแต่ยังหนุ่ม เพราะความหนุ่มจะทำให้เราสามารถศึกษาเรียนรู้สมณธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ดังนั้นอย่ามัวประมาท
...อ่านต่อ
 นักวิชาการได้มีความพยายามที่จะวัดระดับความสามารถของคนเราในด้านต่าง ๆ เช่น ระดับความสามารถทางเชาว์ปัญญา ( Intelligence Quotient หรือ IQ )
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร