วันลอยกระทง อธิษฐานจิต เพลงร่ำรวยเงินทอง

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2566

001%284%29.jpg

...วันลอยกระทง...

                       ... การลอยกระทงของเรานี้ แตกต่างจากที่เขาลอยกัน เพราะกระทงของเราที่ลอยนี้ มีวัตถุประสงค์อยากให้ลอยบาป ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ 

                       ... สิ่งที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจซึ่งกันและกันให้หมดสิ้นไป ให้เหลือแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้มีความรัก มีความสามัคคี มีเป้าหมาย ปณิธาน และอุดมการณ์ร่วมกัน

-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-
          วันลอยกระทง

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2539

 

 

 หลวงพ่อนำอธิษฐานจิตลอยกระทงธรรม

           "ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้จุดประทีปโคมไฟ 

            ลอยโคมใหญ่กลางนภา ลอยคงคากระทงธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

             ขอบุญกุศลราศี เปี่ยมล้นด้วยมหาศรัทธานี้ จงส่องทางชีวิตตลอดไป 

             ให้ชีวิตรุ่งเรืองสว่างไสว ยิ่งแสงตะวันฉาย ทุกทิวาราตรี สั่งสมบุญญาบารมี ถี่ถ้วนครบ ๓๐ ประการ 

            ให้ธุรกิจการงานก้าวหน้า ประกอบแต่สัมมาอาชีวะ เพียบพร้อมด้วยสัมมาปฏิบัติ 

            เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดสรรพศาสตร์ทั้งหลาย 

             แม้เดินทางไปที่ใดๆ เหยียบย่างถึงที่ไหนๆ ให้ได้รับการต้อนรับด้วยไมตรี ดียิ่งไปถึงที่นั้นๆ 

              ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย สามารถสร้างบุญบารมีได้ อย่างสะดวกสบาย 

              มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีกำลังใจเข้มแข็ง ข้ามอุปสรรคได้ทุกแห่ง ได้ง่ายแสนง่าย 

             ให้ถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ 

              สามารถกอบกู้ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้ย้อนคืนกลับมา ยิ่งใหญ่เช่นสมัยพุทธกาล 

              ขออุทิศผลงาน ผลบุญของข้าพเจ้านี้ แด่บิดามารดา แด่ครูบาอาจารย์ อีกทั้งบรรพชน 

ตลอดจนผู้มีพระคุณ และสรรพสัตว์ทั้งหลายเทอญ "


หลวงพ่อทัตตชีโว
๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

Cr.เพจหลวงพ่อทัตตชีโว

 

 

 

เพลง วันรวยเงินรวยทอง
ขับร้อง:  ทีมปักธงชัยรวยพันโกฏิ
นักร้องชาย: เกียรติยศ พลเยี่ยม
นักร้องหญิง: พิศมัย มาศตันติพร, จิราภา วงศ์จันทร์ติ๊ป, รำเพย เสาวรส, อุรัย ถาวรวิสุทธิ์,
เรียบเรียง: เชาวลิต เกาะสมบัติ              วันเพ็ญเดือน 12 ทรัพย์เนืองนองล้นตลิ่ง เราทั้งหลาย
ชายหญิง มีสุขจริงๆ วันรวยเงินทอง รวย...รวยเงินทอง
รวย...รวยเงินทอง รวยเงินทองกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้ว
เอามาทําบุญ ทำบุญวันรวยเงินทอง ทำบุญวันรวยเงิน
ทอง

              *** บุญจะส่งให้เราสนใจ บุญจะส่งให้รวยปัจจัย
วันเพ็ญเดือน 12 ทรัพย์เนืองนองลันตะลิ่ง เราทั้ง
หลายชายหญิง มีสุขจริงๆวันรวยเงินทอง
รวย... รวยเงินทอง รวย... รวยเงินทอง
รวยเงินทองกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วเอามาทำบุญ
ทำบุญวันรวยเงินทอง ทำบุญวันรวยเงินทอง

 

              *** บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้รวยปัจจัย
วันเพ็ญเดือน 12 ทรัพย์เนืองนองล้นตลิ่ง เราทั้งหลาย
ชายหญิง มีสุนจริงๆวันรวยเงินทอง รวย... รวยเงินทอง
รวย... รวยเงินทอง รวยเงินทองกันแล้ว

 

ขอเชิญน้องแก้วเอามาทําบุญ ทําบุญวันรวยเงินทอง
ทําบุญวันรวยเงินทอง

 

             *** บุญจะส่งให้เราสนใจ
บุญจะส่ง...ให้รวยกว่าใคร
บุญจะส่ง... ให้รวยตลอดไป
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018594149748484 Mins