คนไม่รู้ มิใช่เเปลว่าคนโง่

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2563

คนไม่รู้ มิใช่เเปลว่าคนโง่
เพราะคนฉลาดที่ไม่รู้ก็มี

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0013628005981445 Mins