คนจนกลัวรวย

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2563

คนจนกลัวรวย
จึงรีบจ่าย
คนรวยกลัวจน
จึงรีบเก็บ
จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.001453951994578 Mins