ทัวร์ล้างพิษ และธรรมะกับธรรมชาติบำบัด

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2547

kampee470404.jpg

 

(ธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ เล่ม ๔)
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

 

.....รวมข้อเขียนที่คัดสรรจาก มติชน แพรว สารคดี โดย นายแพทย์นักธรรมชาติบำบัด หนังสือนี้ แนะนำถึงว่า ”ปัจจุบันนี้การล้างพิษกำลังเป็นที่ต้อนรับของผู้รักสุขภาพมากขึ้นทุกที สำหรับทีมแพทย์ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่านี่คือการต้อนรับภูมิปัญญาของบรรพชนในกระแสใหม่ยุคสหัสวรรษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วงชิงชะตากรรมทางสุขภาพให้มาอยู่ในมือของประชาชนเอง”

.....“ล้างพิษ” แท้จริงเป็นเป็นศัพท์ทางวิชาการ ของวิถีสุขภาพแบบองค์รวม ที่ได้รวมเอาศิลป์และศาสตร์แห่งสุขภาพของหลายชาติหลายวัฒนธรรม คัดกรองเอาส่วนที่เป็นหลักวิชาสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง ผสานกับความรู้วิทยาการสมัยใหม่เพื่อรับใช้ของผู้คนในยุครุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ ๒๑

.....ด้วยว่าบรรพชนรู้ดีอีกว่า มีวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สุขภาพของเราคืนดีได้และใช้ปฏิบัติในชีวิตของผู้คนชาวตะวันออกมาช้านาน หลักนี้เรียกว่า “การล้างพิษ” หรือ “การอดเพื่อสุขภาพ” มันเป็นการเลียนแบบสัญชาติญาณของสัตว์ในยามที่เจ็บป่วย มันจะอดอาหารแล้วฟื้นคืนสุขภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีนี้เริ่มมีปฏิบัติใช้กันตั้งแต่ยุคโบราณในชาติตะวันออก อาจค้นลึกไปได้ไกลถึงก่อนพุทธกาลอีกด้วย ปัจจุบันพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ใช้การอดเพื่อสุขภาพหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า ธรรมโอสถ ในยามที่อาพาธ มีปรากฏอยู่บ่อย ๆ

.....พิษคืออะไร เมื่อเอาความรู้สมัยใหม่เข้าจับ เรารู้ว่าถ้ากินอาหารสัดส่วนไขมันล้นเกินในเลือด ไขมันก็เป็นพิษ ทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตัน เป็นอัมพาต ถ้าเป็นเบาหวาน น้ำตาลในเลือดล้นเกิน ก็เป็นพิษทำให้สมองมึนงง ทำให้สูญเสียน้ำและเกลือแร่ เป็นพิษกับไต ตา ระบบประสาท ระบบภูมิต้านทานโรค ถ้าไตวาย สารเสีย BUN, Cr ก็เป็นพิษ มีมากก็อันตรายต่อสมอง นี่ยังไม่นับสารพิษจริงๆ ที่เป็นสารเคมีอันปนเปื้อนมากับอาหาร น้ำ อากาศ

.....หรือทางจิตใจ ถ้าเครียดเกินไป ต่อมหมายไตทำงานหนัก สร้างอดรีนาลีนมาก ก็เป็นพิษ ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดสูง นอนไม่หลับ เป็นทุกข์ทั้งกายและใจ

.....เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเอง เรื่องใกล้ ๆ ตัว อย่างเช่น การกินให้ถูกต้องและเหมาะสม, วิตามินฟีเวอร์ ฤาจะเพียงฟูฟ่องเหมือนฟองสบู่, ทัวร์ล้างพิษหาใช่เพียงการท่องเทียว, และสาระอื่น ๆ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยธรรมชาติบำบัด เพื่อเป็นแนวทางให้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพในยามที่เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย รวมไปถึงขณะที่ร่างกายเป็นปกติ เพื่อคืนสุขภาพที่แท้จริงให้กับตัวท่านเอง

.....โดยศึกษารายละเอียดจากเนื้อหาที่น่าสนใจ ได้ตามร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไปค่ะ 

สุพัฒนะ.

 Total Execution Time: 0.010061283906301 Mins