รักษาใจ..ไกลโรค

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2563

คำถามจากสื่อมวลชน

( การรับมือของวัดพระธรรมกาย ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 )

 

๑.การใช้ Social Media
ตอบ : เรากำหนด "เวลาธรรมกาย" บูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนพร้อมกันทั่วโลกมากว่า ๒๐ ปี, บูชาเจดีย์ออนไลน์, สวดธรรมจักร ๒๔ น. ออนไลน์, เทศน์ ร.ร.อนุบาลฝันในฝัน

 

๒.ใช้ Social Network กับมาตรการควบคุมโรค
ตอบ :  งานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์,  ปล่อยปลาออนไลน์, บูชาข้าวพระออนไลน์,  นั่งสมาธิออนไลน์ 1 ล้านนาทีเศษ

 

๓.มาตรการของวัดกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ตอบ : Proactive เริ่ม ๔ ก.พ. ช่วงงานวันมาฆบูชา คนอยู่งดไป คนไกลงดกลับ คนในไม่ออก  คนนอกมีโซนนิ่ง, งดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนทุกโครงการ,  ควบคุมเรื่องอาหาร,  จัดสถานที่สำหรับ PUI  สมาชิกภายใน, Social Distancing & Physical Distancing,  กำหนดเข้าออกประตู ๕-๖-๗,  อาสาสมัครช่วยเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจีวรให้สมาชิกในองค์กรกว่า ๕,๐๐๐ ชิ้น

 

๔.ท่านคิดว่ามาตรการเหล่านี้ทันเวลาหรือไม่
ตอบ : ปรับตามความเหมาะสม ดูมาตรการของทางราชการ "ตระหนัก เเต่ไม่ตระหนก"

 

๕.มีอุปสรรคอะไรบ้างในการใช้มาตรการต่างๆ เเละได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง
ตอบ : เป็นโรคอุบัติ การทำงานเเละมาตรการจึงออกมาเป็นระยะ เเละอาจมีการปรับตามสถานการ์ที่เปลี่ยนเเปลงตามเหตุการณ์ โคยคณะกรรมการของวัดมีเเนวคิดว่า ในเหตุการณ์วิกฤตต้องคิดเผื่อถึงสถานะที่หนักที่สุด เเล้วกำหนดมาตรการล่วงหน้าป้องกันไว้ก่อนเสมอ

 

"คุ้มครองกายให้ถูกสุขลักษณะเเละสุขอนามัย  คุ้มครองใจด้วยธรรมะ"

 


ข้อคิด
๑.รับผิดชอบต่อตนเอง = รับผิดชอบต่อสังคม
๒.เกิดความสามัคคีของมนุษยชาติ
๓.เเลกเปลี่ยนข้อมูล + ประสบการณ์ + วัสดุอุปกรณ์
๔.ธรรมชาติดีขึ้น มลภาวะในเมืองใหญ่, ทะเล
๕.มีเวลาอยู่กับครอบครัวเเละตัวเอง
๖.มีเวลาอ่านหนังสือหาความรู้ใส่ตัว
๗.มีเวลาสวดธรรมจักร นั่งสมาธิ ดูเวลาใจตัวเอง.

 

ที่มา :ส่วนหนึ่งของรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดออกอากาศ 2 เมษายน 2563

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011071642239889 Mins