ศีล วัคซีนป้องกันโรคเเละชีวิต

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2563

ศีล วัคซีนป้องกันโรคเเละชีวิต

             พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ ไปที่สุดเเห่งกองทุกข์ คือ นิพพาน
             "นิพพานัง ปรมัง สุขัง "  นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

             "อโรคยา ปรมาลาภา "    ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

 

             พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า เเต่ก่อนนั้นมีโรคร้าย อยู่เพียง 3 ชนิด คือ
1.โรคอยาก
2.โรคหิว
3.โรคชรา
              เเต่เพราะการทำร้ายเบียดเบียนปศุสัตว์ การฆ่าสัตว์บูชายัญ  จึงทำให้เเพร่โรคร้ายเพิ่มขึ้นถึง 98 ชนิด
..พราหมณธัมมิกสูตร..

 

              สาเหตุการเจ็บป่วย ในอาพาธสูตร
1.ดี เสมหะ ลม ทั้ง 3 รวมกัน
2.ฤดูเเปรปรวน
3.บริหารอิริยาบถไม่สม่ำเสมอ
4.เพียรเกินกำลัง หรือ ถูกทำร้าย
5.วิบากกรรม : อดีต ปัจจุบัน

            เเก้ไขที่ต้นเหตุ
1.ดี เสมหะ ลม คือ อาหาร
2.ฤดูเเปรปรวน คือ อากาศ
3.อิริยาบถไม่สม่ำเสมอ คือ อาการ
4.เพียรเกินกำลัง โดนทำร้าย คือ เกินไป
5.วิบากกรรม : อดีต ปัจจุบัน คือ กรรม

 

              ศีล คือ ความปกติ หากเรารักษาศีล ไม่ให้ด่างพร้อย ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ศีลขาด เราก็มั่นใจได้ ว่า เราจะไม่เจ็บป่วยไข้ ตามหลักกฎเเห่งกรรม กฎของการกระทำ จะหยุดโรคได้ ก็ต้องรักษาศีล  โดยเฉพาะ ศีลปาณาติบาต มีการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ เป็นต้น

 

ศีล ประกันภัย ชั้นดี ของสังสารวัฎ

                การรักษาศีล นอกจากเป็นวัคซีน คุ้มครอง ป้องกันโรค ยังป้องกันภัยต่างๆ ในระหว่างการใช้ชีวิตวนเวียนในวัฎสงสาร เป็นการทำประกันชีวิต  รับประกันการให้ผล โดย กฎเเห่งกรรม ที่ส่งผลเเน่นอน ไม่มีนอก ไม่มีใน  ไม่มีฮั้ว ซูเอี๋ย รับเเป๊ะเจี๊ย จากใคร โดยมี กรรม คือ เจตนา เป็นคีย์สำคัญ มั่นใจได้

 

               "เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาคือกรรม " 

 

ศีลข้อที่ 1  ปาณาติปาตา เวรมณี  งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป  ไม่ฆ่าสัตว์ คือ ประกันชีวิต

ศีลข้อที่ 2  อทินนาทานา เวรมณี  งดเว้นจกาการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้  ไม่ลักทรัพย์ คือ การประกันทรัพย์สิน

ศีลข้อที่ 3  กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี  งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือ  การประกันครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัว

ศีลข้อที่ 4  มุสาวาทา เวรมณี  งดเว้นจากการกล่าวเท็จ  ไม่พูดเท็จ  ไม่พูดหยาบคาย  ไม่พูดส่อเสียด  ไม่พูดเพ้อเจ้อ  คือ การประกันสังคม

ศีลข้อที่ 5  สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี  งดเว้นจากการ ดื่มสุราเเละเมรัย   อันเป็นที่ตั้งเเห่งความประมาท  ไม่ดื่มของมึนเมา เเละไม่ยุ่งกับยาเสพติดทั้งหลาย คือ การประกันสติปัญญา มีสติดี  ปัญญาดี สุขภาพดี

ประกัน ไม่ไปมหานรกขุมที่ 6  ไม่เล่นการพนัน ทุกชนิด
ประกัน ไม่ไปมหานรกขุมที่ 7  ไม่เที่ยวกลางคืน
ประกัน ไม่ไปมหานรกขุมที่ 8  ไม่ทำอนันตริยกรรม   เช่น ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำสงฆ์ให้เเตกกัน เเละ ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต

..สวดมนต์ เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน.. 

ศีลเป็นวัคซีนป้องกัน ความไม่ประมาท คือ ความสุขของชีวิต

               เพื่อความไม่ประมาท เราทั้งรักษาศีล ทำวัคซีนป้องกันโรคเเละอบาย  สวดมนต์ให้พุทธมนต์ ชนะโรคที่มาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตที่ติดตัวมา  ทำสมาธิภาวนาให้เราพ้นทุกข์ ทั้งกายเเละใจ

 

ที่มา :ส่วนหนึ่งของรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดออกอากาศ 21 เมษายน 2563 

 Total Execution Time: 0.0056834499041239 Mins