อธิษฐานบารมี

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2563

อธิษฐานบารมี

                    ในเส้นทางการสั่งสมบุญสร้างบารมีกว่าจะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ ถึงที่สุดแห่งธรรม ระหว่างทางต้องเจอทั้งคนพาล และพบปะกับบัณฑิตนักสร้างบารมีท่านอื่นๆ.

                    การที่ต้องอยู่ในหมู่บัณฑิตหรืออยู่ในหมู่ของคนพาล ที่แตกต่างกันด้านความคิด.
   
                    กำลังใจจะเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้เส้นทางการสร้างบารมี ได้ดำเนินต่อไปอย่างมีความสุข และสุขสุดๆคือการได้ปล่อยวาง ไม่ผูกพันยึดติด ยินดี ยินร้ายกับคนสัตว์สิ่งของ.

                    มีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องเหตุการณ์เลวร้าย หรือเมื่อต้องเจอคนพาล หรือแม้แต่ในหมู่บัณฑิตที่มีทิฎฐิไม่เสมอกัน ความเห็นไม่ตรงกัน เราต้องอธิษฐานกำกับไว้นะ.

                     ขออย่าให้ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีแบบนี้ หรือบุคคลอย่างนี้ และเราจะไม่เป็นแบบนี้ ตลอดเส้นการสร้างบารมี ไปถึงที่สุดแห่งธรรม.

                     สำคัญนะการอธิษฐาน เป็น 1 ในบารมี 10 ทัศน์ ที่พระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ต้องสั่งสมบารมีให้เต็มเปียม 
   
                    ตั้งแต่เบื้องต้น แม้จะเหนื่อยต้องอดทนก็ต้องอธิฐาน ต้องสูญเสียอวัยวะก็ต้องอธิษฐาน แม้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ต้องอธิษฐาน อธิษฐานกันจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก็ทำแบบนี้.

                    นักสร้างบารมีอย่างเราๆท่านๆ ก็ต้องทำ ทำตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แบบนี้ ชีวิตนักสร้างบารมีจะได้ รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ แถมธรรมะ องค์พระจะชัดใสสว่างยิ่งกว่าเก่าอีกด้วย ขอให้โชคดี...สวัสดี/เจิญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
30 เมษายน พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0027584354082743 Mins